STYRET

Beagle Ringen

Telemark og Vestfold

Styret i 2020

Leder:

Anne Marit Olsen

Nest leder:

Dag Gøran Moen

Kasserer:

Kai Inge Dalen

1. Vara:

Rolf Espen Dahl

Sekretær:

Bernt Rune Jore

2. Vara:

Pernille Haugen Tobru

Styremedlem:

Morten Tveitan