MEDLEMSMØTER

Beagle Ringen

Telemark og Vestfold

Medlemsmøter: 


Normalt blir det avholdt to medlemsmøter i året.


Et på våren og et på høsten.


Styret vil gjerne ha innspill og tips på temaer som vi kan bruke på disse møtene.


Skulle du sitte på en ide håper vi at du tipser oss om dette, ved å sende en email til forreningens leder.