MØTER

Beagle Ringen

Telemark og Vestfold

Møter

I nedtrekksmenyen finner man forreningens arkiv over referater og protokoller fra diverse møter etc.
Info ang valg 2021:

Hei,

vi krysser fingre for at årsmøtet kan gjennomføres og som på alle årsmøter er det folk som er på valg.

Følgende personer er på valg og input fra medlemmer ønskes:


Leder: Anne Marit Olsen

Styremedlem/kasserer: Kai Inge Dalen

Styremedlem/sekretær: Bernt Rune Jore

Vara: Rolf Espen Dahl

Vara: Pernille Tobru 


Vara revisor: Morten Halvorsen


Valgkomite leder: Enok Hansen

Valgkomitemedlem: Morten Halvorsen 


Webansv.: styret 


Jaktprøvekomite:

Vara: Dag Gøran Moen 


Sporkomite:

Per Egil Adolfsen

Morten Halvorsen  


Arr-komite:

Leder: Bernt Rune Jore 

 

Forslag på kandidater skal sendes valgkomiteen ved Enok senest 17.02.21


enokhansen48@gmail.com